KAROSK Çevre Politikamız

Sporumuzun yaşam alanı olan ve bizi misafir eden doğaya özenli davranmak, çevremizi temiz tutmak, organizasyon öncesinde, esnasında ve sonrasında herhangi bir çevresel zarara sebebiyet vermemek için, lütfen siz de yapılacak saha çalışmalarına ve prosedürlere uyarak çevresel sürdürülebilirliği sporumuza entegre etme çabamıza ortak olun.

• Çöp miktarını minimumda tutmaya çalışın,
• Çöplerinizi her zaman ayrıştırma kurallarına uygun olarak istifleyin,
• Çöp kutuları/alanları haricinde hiçbir yere çöp atmayın,
• Yerlere sigara izmariti atmayın,
• Enerji tasarrufuna destek olun,
• Su tasarrufuna destek olun,
• Atık su/yağ gibi maddeleri gösterilen alanlar dışına, zemine dökmeyin,
• Dijital ortamlı çalışmaya destek verin,
• Gerekmedikçe çıktı almayın,
• Artan yemeklerinizi kürdan, peçete vs. gibi atıklardan ayrıştırılmış olarak istifleyin, sokak hayvanları için toplanacaktır.