Olağanüstü Genel Kurul Duyurusu

Dernek merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuz, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile yapılan yasal değişiklikler sonucu derneğimizin spor kulübü statüsüne geçişi nedeniyle dernek tüzüğünün yasal değişikliklere uygun hale getirilebilmesi amacıyla,

08 Şubat 2023 Çarşamba günü saat 18:00’de “Müskebi Mah. Cumhuriyet Cad. No:66 Bodrum/MUĞLA” adresinde yer alan Taz Custom Garage’da aşağıdaki gündemle olağan üstü genel kurul toplantısı yapılmasına; ilk toplantıda yeter sayıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde; olağanüstü genel kurulun 15 Şubat 2023 Çarşamba günü aynı adreste saat 18:00’de toplanmasına, olağanüstü genel kurul toplantısının, kulüp resmi web sitesinden ilan edilmek suretiyle duyurulmasına karar verilmiştir.

1. Toplantının açılışı,
2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
3. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşumu,
4. Genel Kurul Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imza yetkisi verilmesi,
5. Başkanın konuşması,
6. 2022 Yılı Yönetim Kurulu’nun faaliyet Raporunun görüşülmesi,
7. 2022 Yılı Denetim Kurulu’nun, Hesap ve Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi,
8. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ayrı ayrı ibrası,
9. Dernek üye giriş ve aylık aidatların belirlenmesi,
10. Dernek tüzüğümüzün 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile yapılan yasal değişikliklere uygun hale getirilmesi için tüzük değişikliği,
11. Dernek İsim Değişikliği,
12. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi,
13. Yeni yönetime her türlü taşınır ve taşınmaz alım satım ve kiralanması yetkisi verilmesi hususunun görüşülmesi,
14. Yönetim kuruluna kulüp adına bütçe oluşturma, oluşturulan bütçede harcama kalemleri arasında değişiklik yapma ve kulüp adına harcama yapma yetkisi hususunun görüşülmesi,
15. Bankalarda vadeli/vadesiz hesap açma ve banklarda her türlü işlem yapma yetkisi verilmesi hususunun görüşülmesi,
16. Kulüp adına her türlü sponsorluk alımı yetkisi verilmesi hususunun görüşülmesi
17. Yönetim Kuruluna bağlı bulunduğu federasyonların branşlarında sporcu yetiştirme, sportif müsabakalara katılma, sportif dallarda yarış organizasyonu yapma yetkisi verilmesi hususunun görüşülmesi,
18. Yönetim Kuruluna bağlı bulunduğu federasyonların genel kuruluna katılım sağlaması için delege seçimi yetkisi verilmesi hususunun görüşülmesi,
19. Yönetim kuruluna borçlanma yetkisi verilmesi hususunun görüşülmesi,
20. Dilek ve temenniler ile Kapanış.